વિસ્તરણ વાલ્વ

  • Expansion valve

    વિસ્તરણ વાલ્વ

    વિહંગાવલોકન ઝડપી વિગતો મૂળ સ્થાન: ઝેજિયાંગ, ચાઇના બ્રાન્ડ નામ: SC મોડલ નંબર: વિસ્તરણ વાલ્વ એપ્લિકેશન: સામાન્ય સામગ્રી: મીડિયાનું અન્ય તાપમાન: સામાન્ય તાપમાન દબાણ: અન્ય ...
  • Expansion valve brass valve

    વિસ્તરણ વાલ્વ પિત્તળ વાલ્વ

    વિહંગાવલોકન ઝડપી વિગતો મૂળ સ્થાન: ઝેજિયાંગ, ચાઇના બ્રાન્ડ નામ: SC મોડલ નંબર: વિસ્તરણ વાલ્વ એપ્લિકેશન: સામાન્ય સામગ્રી: મીડિયાનું પિત્તળનું તાપમાન: સામાન્ય તાપમાન દબાણ: અન્ય ...